Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Γκουέρνικα στον Περισσό