Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Από πατριωτικό καθήκον!..