Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019

Ρεπατζήδες


Αλλαγή ταμπέλας


Μπαγκ!!!


Το Ποτάμι


Τελικό σκορ


ΜΕΘ


Προβλέψεις


Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Ειδήσεις...


Δυο κομμάτια


Πολυκατοικία


Ελλάδα 2060


Μεμονωμένο περιστατικό


Άγνοια κινδύνου


Κι αν?


Κακοκαιρία...


Άγιος Βασίλης


Προεκλογικός Άι Βασίλης


Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

Παρενθέσεις


Λαχεία


Χιόνι


Προσλήψεις


Παραιτήσεις


Απωθημένο


UK - EU


Νοστράδαμος