Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Το καλάθι...

 


Επιστροφή...

 


Το καλάθι του πρωθυπουργού

 


Πάει κι αυτό!!!

 


ΕΙΝΑΙ


 

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

Προσαρμογές

 


Κορόιδο Μήτσο...

 


Προσαρμοστείτε...

 


Η σωστή πλευρά της τηλεφωνίας

 


Σιγή...αφορμή!