Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Α΄Κατοικία

 


Αδύνατο!...

 


ΜΕΘ

 


Κρατική ευθύνη

 


Δίμετρες!...

 


Κρυφτό

 


Στόχος...!

 


κα Γιάννα