Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Next!


Λείπεις!...


Θαύμα


Ρύθμιση...!


Πρωινή προσευχή


Με τα παράθυρα ανοιχτά...!