Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

Τεχνογνωσία


Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Ανεξάρτητος...


Παλιές αγάπες


Δια εσωτερική κατανάλωση


Θεσμική τάξη


Για μια γκαζόζα


Με δεξί πόδι