Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

Ανεξάρτητος...


Παλιές αγάπες


Δια εσωτερική κατανάλωση


Θεσμική τάξη


Για μια γκαζόζα


Με δεξί πόδι