Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

300 Έλληνες = 1 Γερμανίδα