Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Παλαιστίνη-Συρία,1 τσιγάρο δρόμος…