Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Και καθώς εχρύσιζεν...