Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Δεν υπάρχει ποτήρι...!