Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Τρεις και το λουρί της Μέρκελ