Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Τα κορόιδα είναι πάντα ίδια