Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Κάποιος φούρνος γκρεμίστηκε...