Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

Η αγορά παραμένει πεσμένη!