Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Sarko, Merkel, Papandreou