Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Λαός ενωμένος, ποτέ χρεοκοπημένος...από τον ΚΥΡ