Κυριακή 22 Μαΐου 2011

Και οι πέτρες...δημόσια περιουσία είναι!