Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Καθαρισμός ιστορικού κέντρου