Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Μνημείο του αγνώστου ψηφοφόρου