Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Το κοινό περί Πρεσβείας αίσθημα!