Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Ετσι είναι η δικαιοσύνη