Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Σύντροφοι , για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι!