Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Μία, μία οι καταστροφές.