Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Πρώτοι φόροι...αριστερά!