Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Ένας πρόσφυγας καθόταν στον ήλιο και λιαζόταν