Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Η διαπραγμάτευση με τους εταίρους