Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

...δεν κληρονομείται!?