Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Η εξουσία είναι αφροδισιακή