Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου...