Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια