Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Θα φορολογήσει και το φιλότιμο!..