Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Μία παραλλαγή των εφτά πέπλων!...