Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Neil Armstrong 1930-2012