Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Χρεοκοπεί καλά αυτός που χρεοκοπεί τελευταίος!...από τον ΚΥΡ