Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Οι "κομμένοι" ποδηλάτες...