Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Το γνήσιο της υπογραφής...