Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Sarkozy and Merkel calling greece piggybank