Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Στο πάρκο των ιερών αγελάδων...