Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Το σύστημα ψύξης δουλεύει...?